Za magistralni cevovod 9 miliona, VOMA normalizuje stanje nakon nevremena (VIDEO)

3.113 Zahvaljujući donaciji od 9.000.000 dinara koju JKP ’’Ivanjica’’ na...