Na prodaju objekti Velefarma u Prilikama i Lisi

4.697 Velefarm Beograd, preduzeće u stečaju, oglasilo je prodaju imovine...