Na prodaju objekti Velefarma u Prilikama i Lisi

3.857 Velefarm Beograd, preduzeće u stečaju, oglasilo je prodaju imovine...