Na prodaju objekti Velefarma u Prilikama i Lisi

4.509 Velefarm Beograd, preduzeće u stečaju, oglasilo je prodaju imovine...