Pregledi vaginalnom sondom na ginekologiji Doma zdravlja

5.522 U Dispanzer za žene ivanjičkog Doma zdravlja stigla je...