Pregledi vaginalnom sondom na ginekologiji Doma zdravlja

5.230 U Dispanzer za žene ivanjičkog Doma zdravlja stigla je...