Imenovan novi v.d. direktor Turističke organizacije Lučani

2.262 Na 14. sednici Skupštine  opštine Lučani, koja je održana...