Ukida se odluka o samodoprinosu

1.994 Opštinska uprava opštine Ivanjica obaveštava sve preduzetnike i pravna...