“Volonteri Crvenog krsta uspešno evakuisali devojku sa nepristupačnog šumskog terena“

3.217 Nepristupačan teren i vanredne okolnosti u kojima žive stanovnici...