Jovanka na listu bukve proizvodi čudesne zvuke (VIDEO)

2.416 Jovanka Mijailović iz Raške nastupa na svim narodnim svetkovinama,...