Gori kuća u Starom selu

4.476 Vatra koja je u toku popodneva zahvatila porodičnu kuću...