Gori kuća u Starom selu

3.505 Vatra koja je u toku popodneva zahvatila porodičnu kuću...