Gori kuća u Starom selu

4.647 Vatra koja je u toku popodneva zahvatila porodičnu kuću...