Tuga do neba – “Kad muka natera živite onako kako se mora“

4.488 Postoje ljudi koji snagom volje pobeđuju čak i one...