Tuga do neba – “Kad muka natera živite onako kako se mora“

4.454 Postoje ljudi koji snagom volje pobeđuju čak i one...