Slab odziv za registraciju i ozakonjenje objekata (TABELA)

1.897 U cilju aktivnije saradnje građana sa nadležnim gradskim i...