Šta ne treba raditi na dan krsne slave

12.846 „Sveta Slava, kao opštehrišćansko i svecrkveno slavljenje Boga i...