Šta ne treba raditi na dan krsne slave

11.238 „Sveta Slava, kao opštehrišćansko i svecrkveno slavljenje Boga i...