Šta ne treba raditi na dan krsne slave

8.500 „Sveta Slava, kao opštehrišćansko i svecrkveno slavljenje Boga i...