Ovi dečaci mogli bi da posluže za primer svima

8.954 Dok njihovi vršnjaci sede mahom ispred kompjutera i čekaju...