Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem

2.362 Ministarstvo odbrane Republike Srbije objavljuje Javni oglas za prijavu...