Šta je za Ivanjičane simbol ove varoši? (VIDEO)

2.314 Poznata kao vazdušna banja, okružena Golijom, Javorom i Mučnjem...