SEOS: Konačni cilj obustavljanje svih istraživanja i zabrana eksploatacije rudnih bogatstava Srbije

1.110 Savez ekoloških organizacija Srbije (SEOS) saopštio je da konačnim...