Sanirano klizište u Šumljanskoj ulici (VIDEO)

1.763 Veliko klizište u Šumljanskoj ulici u naselju Marina reka...