Većina muslimana Pešterske visoravni su srpskog porekla

5.356 Istoričar i publicista, profesor Salih Selimović iz Sjenice, predstavio...