Nekadašnji centri društvenog života u selima danas ruine koje čekaju uklanjanje (VIDEO)

3.143 Nekadašnji stožeri srpskog sela, pored pošte i ambulante, bili...