Bolji život za više od 3 000 ljudi iz ranjivih grupa

2.481 Položaj više od 3.000 građana i građanki iz ranjivih...