Prva ponuđena cena za ovogodišnji rod malina 250 dinara

8.795 U Šapcu su potpisani prvi ugovori o akontnoj ceni...