Kompletna teritorija opštine Ivanjica pokrivena radio vezama (VIDEO)

2.810 U okviru projekta ’’Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i...