Tri računara i preko 200 knjiga za školarce u Međurečju

3.438 Osnovna škola “Vučić Veličković” u Međurečju, dobila je od...