Bez organizovanog dočeka- Sredstva preusmerena za humanitarnije svrhe (VIDEO)

1.623 Iako su prvobitno bila opredeljena sredstva za organizovanje dočeka...