Više od 17.000 prijava mladih za program „Moja prva plata“- počelo povezivanje sa poslodavcima

1.296 U trećem ciklusu programa „Moja prva plata“ konkurisalo je...