Razbijene zablude o poreklu imena Ivanjice

4.511 Pošto se varoš Ivanjica nalazi na priobalju reke Moravice,...