Razbijene zablude o poreklu imena Ivanjice

3.586 Pošto se varoš Ivanjica nalazi na priobalju reke Moravice,...