Razbijene zablude o poreklu imena Ivanjice

6.560 Pošto se varoš Ivanjica nalazi na priobalju reke Moravice,...