Razbijene zablude o poreklu imena Ivanjice

5.670 Pošto se varoš Ivanjica nalazi na priobalju reke Moravice,...