Razbijene zablude o poreklu imena Ivanjice

7.087 Pošto se varoš Ivanjica nalazi na priobalju reke Moravice,...