Razbijene zablude o poreklu imena Ivanjice

6.360 Pošto se varoš Ivanjica nalazi na priobalju reke Moravice,...