Ozakonite sve pomoćne objekte po ceni jednog

2.429 U novembru je istekao rok za prijavljivanje nezakonito izgrađenih...