Ozakonite sve pomoćne objekte po ceni jednog

3.421 U novembru je istekao rok za prijavljivanje nezakonito izgrađenih...