Ivanjica: Polia, Milenko i Božo nesvakidašnja atrakcija (VIDEO)

2.130 Desetak kilometara od centra Ivanjice u domaćinstvu Pandurević, selo...