Poziv gazdinstvima da ažuriraju podatke o životinjama zbog ostvarivanja prava na subvencije

4.671 U skladu sa Zakonom o veterinarstvu, sva gazdinstva na...