Ivanjička gimnazijalka na prijemu kod predsednika Srbije

6.617 Ivanjička gimnazijalka, Ljubica Čolović, koja je u prethodnoj godini...