Ivanjička gimnazijalka na prijemu kod predsednika Srbije

6.493 Ivanjička gimnazijalka, Ljubica Čolović, koja je u prethodnoj godini...