Slab odziv za registraciju i ozakonjenje objekata (TABELA)

2.452 U cilju aktivnije saradnje građana sa nadležnim gradskim i...