Danas ni sveštenicima nije lako

5.220 Pored svih pravoslavnih običaja za Bogojavljenje, kojim se obeležava...