Izlila se Bjelica na 150 hektara poljoljoprivrednog zemljišta

2.318 Situacija u Lučanima nije alarmantna iako se reka Bjelica...