Savina voda – čudotvoran lekoviti izvor Odmenje

4.147 Za Savinu, odnosno Odmenjsku vodu, zna se gotovo osam...