Ivanjički krompir u borbi sa uvoznim! Kvalitet protiv cene ?!

2.446 Srbija je nekada bila zemlja koja je izvozila krompir...