Ljudi dobrog srca još uvek postoje

4.684 Zahvaljujući svešteniku Siniši Nikitoviću i ljudima dobre volje četvoročlana...