Ljudi dobrog srca još uvek postoje

3.865 Zahvaljujući svešteniku Siniši Nikitoviću i ljudima dobre volje četvoročlana...