Oproštaj od Nikole Đurića

6.750 Povodom  smrti medicinskog radnika, Nikole Đurića, u ivanjičkom Domu...