Uzbuna u Ivanjici-Moravicom pluta ogromna masna mrlja

3.203 U slivu reke Moravice na samom izlazu iz Ivanjice...