Uzbuna u Ivanjici-Moravicom pluta ogromna masna mrlja

2.549 U slivu reke Moravice na samom izlazu iz Ivanjice...