Uzbuna u Ivanjici-Moravicom pluta ogromna masna mrlja

3.192 U slivu reke Moravice na samom izlazu iz Ivanjice...