Potopljeno gradilište minihidrocentrale u Ivanjici

4.982 Velika količina vode u koritu reke Moravice, usled naglog...