Sportisti nastavljaju sa treninzima-evo i pod kojim uslovima (VIDEO)

2.026 Sportski klubovi nastavljaju sa treninzima ali pod posebnim merama...