Firma MDM New Fashion Ivanjica: Kada žene preuzmu kormilo svaki cilj je ostvariv (VIDEO)

3.000 Kada su pre skoro 10 godina raspadom tekstilne idnustrije...