Sanirano klizište u Šumljanskoj ulici (VIDEO)

2.087 Veliko klizište u Šumljanskoj ulici u naselju Marina reka...