Sanirano klizište u Šumljanskoj ulici (VIDEO)

1.512 Veliko klizište u Šumljanskoj ulici u naselju Marina reka...