U opštini Lučani manji broj virusno aktivnih

1.519 Opštinski štab za vanredne situacije opštine Lučani je u...