U opštini Lučani manji broj virusno aktivnih

1.529 Opštinski štab za vanredne situacije opštine Lučani je u...