Ovi dečaci mogli bi da posluže za primer svima

9.072 Dok njihovi vršnjaci sede mahom ispred kompjutera i čekaju...