Slab odziv za registraciju i ozakonjenje objekata (TABELA)

2.445 U cilju aktivnije saradnje građana sa nadležnim gradskim i...