Prijava kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka i slušanje kursa za rezervne oficire Vojske Srbije

5.320 Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog...