Rampa za nesavesne vozače (VIDEO)

5.437 Na tri najkritičnije lokacije u Ivanjici biće urađeni usporivači...