Tridesetak meštana i lokalna samouprava uređuju put za Kovilje (VIDEO)

4.659 Tridesetak meštana Kovilja organizovalo je akciju prokresa drveća duž...