Krađa koja je uzdrmala mirnu varoš Ivanjicu

5.170 Posle drugog svetskog rata u Ivanjici je izgrađena kasarna...