Crni dim nad kombinatom u Guči

3.992 Gust crni dim koji se podigao iznad Industrijskog kombinata...