Ivanjička fabrika Proleter u problemu: “Ako se nastavi ovako sa bolovanjima nećemo opstati“

15.732 Od 418 zaposlenih u ivanjičkoj fabrici čarapa “Proleter“ na...